Εργασίες
Πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες
διδακτορικές διατριβές
βιογραφικά

Χρειάζεστε περισσότερες Πληροφορίες ?

Ένα σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας είναι η εκτύπωση εργασιών.

Μετά από πολλά χρόνια δραστηριοποίησης, έχουμε αποκομίσει μεγάλη εμπειρία και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άμεσα και υπεύθυνα οποιαδήποτε ανάγκη σας, σε αυτό το τομέα.
Εκτός από την εκτύπωση αναλαμβάνουμε και μορφοποίηση εργασιών, καθώς και τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή (cd, dvd).

TOP