Ακτινογραφίες

Χρειάζεστε περισσότερες Πληροφορίες ?

Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων και ακτινογραφιών

(μαγνητικών και αξονικών), καθώς και εκτύπωσή τους από cd ή κάθε είδους ηλεκτρονική μορφή. Ψηφιοποίηση και σκανάρισμα των ακτινογραφιών σας αν θέλετε να τις στείλετε ή να τα κρατήσετε σαν αρχείο. Η εξυπηρέτησή σας γίνεται άμεσα!

TOP